top of page
Bovbjerg-Genetics_logo_RGB.jpeg

Om Bovbjerg Genetics

Virksomheden

Bovbjerg Genetics A/S

IMG_5088.JPG

Direktør
Henrik Bovbjerg

Med Bovbjerg Genetics A/S' stærke udbredelse af Topigs Norsvin i Danmark, har vi givet konventionelle landmænd muligheden for at anvende en genetik, der formår at sikre en solid totaløkonomi og understøtte krav til bæredygtighed og dyrevelfærd. 

Med TN70 polte sikres høj egenfravænning, da soen kan passe sine egne grise. Grisene er robuste med en høj fødselsvægt og fravænningsvægt, hvilket også giver en generel lav dødelighed. Omkostninger sænkes og kapaciteten i staldanlægget optimeres, på grund af effektiv management og minimal brug af ammesøer.

Med TN70 polte får danske landmænd mulighed for at lave et simpelt produktions-setup med robuste grise og fokus på bundlinjen 

Bovbjerg Genetics A/S står klar til at tilbyde TN70 sopolte til danske svineproducenter fra Europas største avlsselskab, Topigs Norsvin. Vores opformeringsbesætning har Rød SPF status og en god sundhedshistorik. 

Vi tilbyder TN70 sopolte, der har en fremragende fravænningsevne, en fantastisk tilvækst, lang holdbarhed, god foderudnyttelse, store pattegrise og mange funktionsdygtige patter. Det giver mulighed, for at du kan opnå den bedste totaløkonomi uden brug af for mange dyre hjælpemidler. Med TN70 har du soen, der kan fravænne og sælge flest antal grise og flest kg. gris pr. stiplads, alt sammen med en lav arbejdsindsats.

Bovbjerg Genetics består af 1000 renracede Topigs Norsvin landrace søer, oprindeligt importeret fra en af Norges top avlsbesætninger. Driften foregår i Horsens og Thy.

Vi glæder os over den store interesse og det allerede opnåede salg til positive svineproducenter, og ser frem til samarbejdet med såvel eksisterende som nye kunder.

Portræt_Henrik_edited_edited.jpg
bottom of page