top of page

Topigs Norsvin

Europas største avlsselskab med kontinuerlig fokus på at udvikle

en effektiv griserace på baggrund af et veldefineret avlsprogram

Fravænnede grise 2.jpg

Griseracen Topigs Norsvin TN70 er først nu med Bovbjerg Genetics A/S for alvor blevet synlig i Danmark til trods for at avlsselskabet er verdenskendt og er med til at sætte nye standarder indenfor svineavl worldwide. Via et veldefineret avlsprogram med en række unikke avlsmål og subindeks har avlsselskabet Topigs Norsvin udviklet en race, der viser gode resultater og økonomisk fremgang for svineproducenten.     

Bovbjerg Genetics A/S

Topigs Norsvin avlsprogram

Topigs Norsvin

Avlsselskabet Topigs Norsvin forsker og udvikler kontinuerligt for at udvikle racen TN70 via en række avlsmål og subindeks, således du som kunde af TN70 vil opleve en række profitable avlsegenskaber

Topigs Norsvin TN70

Topigs Norsvin TN70 er avlsselskabets flagskib og resultatet af århundredes avlsarbejde fra oprindeligt Topigs med Yorkshire og Norsvin med Landrace. TN70 avler stærke og ensartede smågrise, som vækster hurtigt og har høj  fodereffektivitet samt høj slagtekvalitet

Udklip racekombi.PNG

Foto: Topigs Norsvin

Avlsmål

Et unikt avlsmål indeks-setup gør, at der sammen med genomisk selektion opnås en meget høj avlsfremgang.

Der er høj vægt på moderegenskaber, som også forstærker avlsfremgangen af de andre egenskaber

Avlsmål 2020.png

Foto: Topigs Norsvin

Avlsmål subindeks

Mange forskellige subindeks under de forskellige avlsmål sikrer, at der ikke fremavles enkelte egenskaber som er negativt korellerende med andre avlsegenskaber. Fx kan nævnes, at der ikke blot avles for at opnå mange levende grise, men også for at opnå få dødfødte, høj fødselsvægt, lav dødelighed på dag 21, samt høj pasningsevne.

Subindeks 2020.png

Foto: Topigs Norsvin

Udvikling

22,5 mio. euro afsættes til forskning og udvikling og 28 forskere med PhD grad er ansat til at sikre et fortsat stærkt avlsarbejde

Udklip.PNG

Foto: Topigs Norsvin

Dit udbytte af Topigs Norsvins avlsprogram

Hver ekstra født smågris skal fravænnes af soen

Stærke smågrise - bæredygtige overlevere

Optimering og effektivitet i farestalden via gode moderegenskaber

Robuste søer som hjælper smågrisen resten af livet

Laveste kostpris per smågris

Den ultimative modergris med bedst foderudnyttelse

Se videoer

Videoer: Topigs Norsvin

Læs mere på Topigs Norsvin's officielle hjemmeside

bottom of page