Topigs Norsvin

Verdens 2. største avlsselskab med kontinuerlig fokus på at udvikle en effektiv griserace på baggrund af et veldefineret avlsprogram

Griseracen Topigs Norsvin TN70 er først nu med Bovbjerg Genetics A/S blevet for alvor synlig i Danmark til trods for at avlsselskabet er verdenskendt og er med til at sætte nye standarder indenfor svineavl worldwide. Via et veldefineret avlsprogram med en række unikke avlsmål og subindeks har avlsselskabet Topigs Norsvin udviklet en race, der viser gode resultater og økonomisk fremgang for svineproducenten.     

Bertel Bovbjerg, Bovbjerg Genetics A/S

Topigs Norsvin avlsprogram

Topigs Norsvin

Avlsselskabet Topigs Norsvin forsker og udvikler kontinuerligt for at udvikle racen TN70 via en række avlsmål og subindeks, således du som kunde af TN70 vil opleve en række profitable avlsegenskaber

Topigs Norsvin TN70 er avlsselskabets flagskib og resultatet af århundredes avlsarbejde fra oprindeligt Topigs med Yorkshire og Norsvin med Landrace. TN70 avler stærke og ensartede smågrise, som vækster hurtigt og har høj  fodereffektivitet samt høj slagtekvalitet

Foto: Topigs Norsvin

Et unikt avlsmål indeks-setup gør, at der sammen med genomisk selektion opnås en meget høj avlsfremgang.

Der er høj vægt på moderegenskaber, som også forstærker avlsfremgangen af de andre egenskaber

Foto: Topigs Norsvin

Mange forskellige subindeks under de forskellige avlsmål sikrer, at der ikke fremavles enkelte egenskaber som er negativt korellerende med andre avlsegenskaber. Fx kan nævnes, at der ikke blot avles for at opnå mange levende grise, men også for at opnå få dødfødte, høj fødselsvægt, lav dødelighed på dag 21, samt høj pasningsevne.

Foto: Topigs Norsvin

22,5 mio. euro afsættes til forskning og udvikling og 28 forskere med PhD grad er ansat til at sikre et fortsat stærkt avlsarbejde

Foto: Topigs Norsvin

Dit udbytte af Topigs Norsvins avlsprogram

Hver ekstra født smågris skal fravænnes af soen

Stærke smågrise - bæredygtige overlevere

Optimering og effektivitet i farestalden via gode moderegenskaber

Robuste søer som hjælper smågrisen resten af livet

Laveste kostpris per smågris

Den ultimative modergris med bedst foderudnyttelse

Se videoer

Videoer: Topigs Norsvin

Læs mere på Topigs Norsvin's officielle hjemmeside

Bovbjerg Genetics A/S 

v/Bertel Bovbjerg

 

Bråvej 20

8781 Stenderup

Telefon 52 17 07 15

Mail bertel@bovbjerg.nu

  • Facebook

© 2019 Bovbjerg Genetics A/S